Fredsvaka

 

Påven Franciskus har utlyst en fredsvaka lördag den 7 september. I en kraftfull appell för fred sa han den gångna söndagen:

”I dag, kära bröder och systrar, vill jag förena min röst med det rop som stiger upp med ökande ångest från alla delar av världen, från alla folk, från varje persons hjärta, från en enda stor familj som är mänskligheten: det är ett rop för freden. Aldrig har användningen av våld fört till fred i dess kölvatten. Krig föder krig, våld föder våld. Med all min styrka, ber jag varje part i denna konflikt att lyssna till sitt eget samvetes röst, att inte instänga sig enbart i sina egna intressen, utan snarare att se på varandra som bröder och beslutsamt och modigt följa mötets och förhandlings väg, och så övervinna blinda konflikter.”

Den 7 september på Petersplatsen, från kl. 19.00 till 24.00, kommer vi att samlas i bön och i en anda av botgöring, åberopa Guds stora fredsgåva över den älskade syriska nationen och över varje konflikt och våldssituation runt om i världen.”

 

 

Comments are closed.