Eukaristi i Stefanoskapellet

 

Ö salenI dag fastar vi som en förberedelse för kvällens eukaristi i gemenskap med Linneakyrkan i Göteborg. Liturgin från Övre salen i Bjärka-Säby har genom åren kommit att bli ett av de mest karaktäristiska uttrycken för vår kommunitets spiritualitet. Med sin inspiration från ökenklostren i Egypten och Syrien har denna gudstjänst blivit en källa till förnyelse för många.

När liturgin inleds i Stefanoskapellet i kl 18 i kväll sker det med orden från den första påskdagens afton: Frid vare med er! I det ögonblicket vet vi: Varje eukaristi firas i uppståndelsens ljus. Den Uppståndne själv hälsar oss, andas sin frid in i oss.

Bild från Övre salen: Zandra Erikshed.

 

 

Comments are closed.