Korsets vishet

 

I morgon firas Korsupphöjelsens fest eller Heliga korsets upphöjelse och har gjort så den 14 september sedan 300-talet. Historiskt har den sin bakgrund i återfinnandet av Jesu kors i Jerusalem på 300-talet och därmed byggandet av Uppståndelsekyrkan. Liturgiskt är det en dag som kastar ljus över korsets mysterium och dårskap, Guds vishet för att rädda världen.

Pilgrimen Egeria berättar i sina resebrev om hur mängder av pilgrimer kom till Jerusalem när denna högtid firades. ”Det finns ingen som inte beger sig till Jerusalem på denna dag.”

Den gudstjänst som firas i många kyrkor på korsupphöjelsens fest, även i vårt kapell i Bjärka-Säby, har likheter med långfredagens liturgi. Ett kors bärs in i kyrkan, lyfts upp och vördas. De troende kysser korset och sjunger lovsånger till korsets ära.

 

 

Comments are closed.