Anblicken av Gud

 

När Gud har talat till en människa, inser alla att en profet har varit på besök. Därför behöver profeten vare sig visitkort eller presentation. ”Anblicken av Herrens härlighet” (Hes 1:29) är profetens födelseattest och undgår ingen i mötet med den som bär på den.

Vi har nu inlett vår läsning av den bok som bär Hesekiels namn, prästen i exil som vid floden Kevar ser Herren omstrålad av ljus och får sin profetkallelse när han hör orden: ”Res dig upp! Jag vill tala med dig.” (Hes 2:1) Hesekiels andliga vision gjorde att denna profetbok lästes med försiktighet och först efter stor tvekan kom att tas med i den hebreiska Bibelns kanon. Att se Gud och leva var för en jude otänkbart. Somliga rabbiner förbjöd därför offentlig läsning av det första och det sextonde kapitlet i boken.

Inom judisk fromhet kom dessa istället att ge inspiration åt en framväxande mystik: i bönen kan himlens port öppna sig och den troende se och höra ”vad inget öga sett och inget öra hört” (1 Kor 2:9).

Att se och höra Gud är omöjligt. Och på samma gång målet för varje kristen.

 

 

Comments are closed.