”Människa, ät!”

 

”Människa, ät det du ser här, ät denna rulle. Gå sedan och tala till Israeliterna.”

Orden som riktas till profeten Hesekiel i början av det tredje kapitlet, ger en uttrycksfull bild av den djupare meningen med all kristen fasta: vi avstår lekamlig föda, för att äta och fylla oss med Ordet från Gud. ”Människa”, får profeten höra, ”svälj denna rulle och fyll din mage med den.”

Hesekiels upplevelse utgör en viktig bakgrund när den praktik som kallas Lectio Divina utvecklas i Kyrkan. En uppmärksam läsning av Skriften som formar tron snarare än informerar tanken.

Om dem som öppnar munnen och talar i Guds namn utan denna läsning, säger profeterna: ”De botar skadan hos mitt folk – men bara på ytan.” (Jer 8:11)

 

Comments are closed.