Profeten och Gud

 

Vi läser ur Hesekiels bok och undrar: Vad för slags människa är egentligen en profet?

Vi föreställer oss profeten som en person som förutsäger framtiden, varnar och kräver rättvisa. Men det är bara en del av sanningen. Vi kan alla kritisera orättvisor i samhället, men när profeten gör det hör vi Gud rasa i hans ord.

Profeten bär inte bara fram ett budskap. Han är ett vittne om vad som rör sig i Guds inre. Profeten känner något av det Gud känner när han ser på världen. I hans vrede förstår vi att Gud aldrig kan bli likgiltig, att hans kärlek är alltigenom sveklös och hans omsorg utan gräns.

 

 

Comments are closed.