Extas eller uppenbarelse?

 

När vi i vår läsning av Jeremia bok ser hur Herren talar blir det tydligt vad som kännetecknar det profetiska medvetandet, och därmed vad som är utmärkande för sann profetia. Något av det mest avgörande – och det är särskilt påfallande i studiet av Jeremia – är att profeten i sin kontakt med Gud aldrig avsäger sig sitt förstånd, sitt moraliska omdöme, sin förmåga att reflektera och överväga.

Till skillnad från den profetiska extasen i de omgivande religionerna, är profeten i Israel fullt närvarande när Gud uppenbarar sig för honom. Inte för ett ögonblick grumlas den personliga identiteten. Profetens mentala maskineri befinner sig i full och intensiv verksamhet. Tanken är inte höljd i dimma. Profeten tömmer sig inte på sina minnen för att kunna ta emot ett budskap, han låter inte tankarna sjunka undan till medvetandets botten. Verkliga profeter berusar sig inte på Anden.

Comments are closed.