Jesu slutliga ord

 

Hela Jesu liv är från första stund orienterat mot korset och det ögonblick när Guds ord tystnar. I den tystnaden förmedlar han sitt slutliga Ord.

Han talar när han är tyst. Han förhärligas när han korsfästs. Han segrar när han förödmjukas.

 

Comments are closed.