Stora torsdagen

Den Stora och Stilla veckan kulminerar i De heliga tre påskdagarna, från skärtorsdagens kväll till påsknatten. Så långt möjligt lägger vi nu allt annat åt sidan för att fira Herrens påsk: åminnelsen av vår Frälsares lidande och död, nedstigande i dödsriket och uppståndelse från de döda. Nu ges tre dagar som sammanfattar hela frälsningshistorien.

Firandet av De heliga tre påskdagarna kastar ett förklarande ljus över all kristen gudstjänst. Det handlar inte om att högtidlighålla historiska händelser. Det handlar om att låta sig dras in i skeendet. Vi är ögonvittnen. Vi blir delaktiga. Vi smakar den kalk som Jesus bad att få slippa men tömde för oss. Bara den som tillåter sig att sörja och gråta kan få delta i det jubel som inte är simulerat. I firandet av påsken blir vi samtida med Jesus i hans död och uppståndelse, i hans kamp och hans triumf. Därför är gudstjänstens viktigaste ord ”i dag”.

De tre dagar vi nu har framför oss uppenbarar olika aspekter av påskmysteriet. Var och en av dem svarar mot tre platser och tre mysterier: Övre salen, Golgata och Graven. Under tre dagar firar vi tre stora hemligheter i vår tro: Eukaristins mysterium, Korsets mysterium och Den tomma gravens mysterium.

Comments are closed.