Var trogen föresatsen

 

Lectio divina kallar vi den läsning av Bibeln där vi vänder vårt öra mot Skriften för att höra Jesu röst i Guds ord. Frukten av denna läsning är framför allt en. Den ”leder oss till erfarenheten av att vara Guds älskade”, säger Enzo Bianchi.

Men vägen dit är inte alltid enkel. Vi går ibland igenom perioder när Ordet tycks vara stumt, våra försök att lyssna känns fruktlösa och upplevelsen av Guds tystnad gör det svårt att alls be.

”Vad som då är viktigt”, säger broder Enzo, ”är att vi är trogna vår föresats att dagligen söka Gud i Ordet. Förr eller senare kommer Ordet att finna en öppning till våra hjärtan.”

 

 

Comments are closed.