Rätt nyckel

 

Vi har denna vecka inlett läsningen av Femte Moseboken, Deuteronomium på latin, även kallad ”Den andra lagen”. Gud ger Mose den första lagen, Mose ger sin efterträdare Josua den andra lagen. Men de två är en och densamma. Femte Moseboken är i hög grad en upprepning av berättelser och texter från de tidigare Moseböckerna.

I vår bibelläsningsplan vandrar vi igenom Gamla testamentet i dess helhet i en cykel av tre år. Frågan hur dessa texter ska läsas gör sig ständigt påmind. Den främste utläggaren av den hebreiska Bibeln i den unga kyrkan, Origenes, var förtjust i en bild som han fått från en judisk rabbin: Skriften är som ett stort hus med oändligt många rum. Alla rummen är låsta. Vid varje låst dörr finns en nyckel, men det är inte nyckeln till just den dörren. Bibelläsarens uppgift är att hitta rätt nyckel till rätt dörr.

När vi finner nyckeln börjar bibeltexten tala till oss personligen och vägleda oss i hur vi ska leva.

 

 

Comments are closed.