Den oumbärliga historien

 

Vår gammaltestamentliga läsning uppmanar oss i dag att forska i historien: ”Utforska hur det var i gamla tider, innan du fanns… (5 Mos 4:32).

Varför? Då ”skall du i dag inse och besinna att det är Herren som är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan” (v 39).

Att hålla sitt minne levande, är att bevara sin tro. Minnet är mer än ett ihågkommande. Gud lever och verkar i ett evigt nu. När vi minns honom är han här. Därför är historien oumbärlig för vår tro. ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört” (Luk 7:22), säger Jesus i dagens evangelium när den store Döparen angrips av tvivel.

 

 

 

 

Comments are closed.