Jesus och kvinnorna

 

Dagens evangelium: Jesus vandrade från stad till stad och från by till by. Och i sitt sällskap hade han en brokig samling kvinnor: Maria, en f d besatt; Johanna, hustru till Herodes förvaltare; Susanna.

En gyrovager? En kvinnokarl?

Hemlösheten var hans livsform. De som ville höra Guds ord var hans systrar. I hans sällskap föregreps den framtid där klass, ras, genus och andra kategorier har ersatts av en ny: Guds rike.

 

 

Comments are closed.