Shema!

 

Den judiska dekalogen, de tio budorden, inleds med det hebreiska ordet Shema – hör! Lyssnandet på ”lärjungars vis” är bönens grundhållning. Och livets. Därför upprepar vi i ingången till dagens första bön i tidegärden: Varje morgon väcker Gud mitt öra till att höra så att jag lyssnar på lärjungars vis.

När Jesus denna vecka ställer frågan ”Vad gick ni ut i öknen för att se?”, och svaret som ges är ”en profet”, blir öknen platsen som övar vårt öra till att höra. Profeten är Guds mun. Öknen är den miljö som inte bara låter oss höra vad han säger, men som lär oss att lyssna så att orden faller i den goda jorden.

 

 

Comments are closed.