Är Bibeln en bok?

 

Hela Bibeln är ett enda stort rop – Guds rop efter människan, skriver den judiske teologen Abraham Heschel. Den är inte ett brev från någon som sänder ut ett budskap och sedan är likgiltig inför hur det tas emot och besvaras. Den är inte en bok att läsa; den är ett drama att dras in i.

Bibeln är inte en bok om olika händelser. Den är själv händelsen. När vi öppnar Bibeln som om den vore en bok, förblir den tyst. Men när vi kliver in i händelsen, låter oss dras in i dramat, hör vi ropet i rösten.

 

 

Comments are closed.