Bibelns auktoritet

 

Utsädet är Guds ord. Solen är den helige Ande. Vi är jorden.

Varje generation förväntas frambringa ny insikt ur Bibeln. Som det heter i Psaltaren 119: Du har vidgat min insikt. Ordet är Guds, men det är människans sak att förstå det. För att förstå Guds ord har kyrkan fått både Ordet och Anden.

Det är inte orden i texten som bekräftar Bibelns auktoritet, utan Guds folks insikt i texten.

 

 

Comments are closed.