Bebådelsens ögonblick

 

När kyrkan den 15 augusti minns jungfru Marias insomnande, är det i tacksamhet över en människa som på ett fullständigt sätt bar Guds ord i sitt liv.

Av henne blev Ordet människa. Därmed är Maria en ojämförlig ikon av varje kristens kallelse: att vänta på ängelns besök, bebådelsens ögonblick, som gör människan till Kristusbärare.

Denna andra inkarnation – ”Kristus i er” – är det yttersta målet för vårt lyssnande till Bibelns ord.

 

Comments are closed.