Att göra vad Gud är

 

Fastan är en handling, inte en idé, och som med varje annan handling är det något vi väljer att göra – eller inte göra.

Det är när vi gör bruk av vår vilja, inte när vi reflekterar, som vi möter oss själva sådana vi är, inte sådana vi önskar att vi vore.

Som Guds avbild är det i sina handlingar som människan återspeglar Guds väsen. Gud kallar oss inte att lyda ett bud, utan att göra det han är. Därför heter det: ”De försäkrar att de känner Gud, men i sina handlingar förnekar de honom.” (Tit 1:16)

Så finns vi i världen för att i våra handlingar imitera Guds barmhärtighet. När vi vill vad Gud är, och gör det, är vi trogna oss själva.

 

 

Comments are closed.