Stereotyper

 

Bland alla stereotyper av judisk tro som förekommer bland kristna, är ingen mer seglivad än föreställningen om judisk ”legalism”. När ”kristen nåd” ställs mot ”judisk lag” skapas en karikatyr som inte bara försvårar läsningen av Gamla testamentet, utan också leder till obetänksamma tolkningar av Jesus när han återkommande talar om lydnad och kärlek som oskiljaktiga.

Det räcker att läsa de tre psalmer i Psaltaren som är en enda lovsång till Skriften – Psalm 1, 19 och 119 – för att inse hur kärleken till Guds ord och lydnaden för Guds ord förutsätter varandra.

Här är ingen skillnad mellan juden och den kristne: för den som följer det första budet blir lydnaden mot Gud lika glädjefylld och otvungen som varje handling driven av kärlek.

 

 

Comments are closed.