”Låt oss sätta trädet till hans bröd”

 

En av de märkligaste Kristusprofetiorna i Jeremia bok – en profetia om Jesu korsdöd – återfinns i det elfte kapitlet.

Själv var jag som ett fogligt lamm som leds till slakt. Jag insåg inte att det var mot mig de smidde sina planer: ”Låt oss fördärva trädet medan det har sav, låt oss utplåna honom ur de levandes land, så att ingen längre minns hans namn!”

I Septuagintas översättning av den nittonde versen heter det: Låt oss sätta trädet till hans bröd. Trädet är en bild på korset. Brödet är hans kropp. Genom att Kristus låter sin kropp fästas vid korsets trä, blir han livets bröd för alla som kommer till honom.

 

 

Comments are closed.