”Gud är i trygga händer hos oss”

 

Det linneskynke Jeremia får i uppdrag av Gud att köpa och ta på sig är inte bara profetens klädnad. Det symboliserar Guds klädedräkt: Guds folk är Guds klädnad. Eller med Irenaeus av Lyon ord: ”Guds ära är den levande människan.”

På samma gång som vi har iklätt oss Kristus är vi Kristi klädnad. Så som dopets klädnad ger oss skydd, omsluter vi Gud, till beskydd och beröm när hans namn svärtas ner och hånas. Därför kom Etty Hillesum att i koncentrationslägret se det som sin kallelse ”att ta ansvar för Gud”, att ge honom en skyddad plats mitt i all terror och skräck.

Det är det omvända profetiska perspektivet. ”Gud är, trots allt, i trygga händer hos oss”, skriver hon två månader innan sin död.

 

 

Comments are closed.