Barmhärtighetens andedräkt

 

Ur dagens evangelium: det är när Jesus kritiseras för att äta med tullindrivare och syndare, som vi hör honom säga: “Gå och lära er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer.”

Så som gästfriheten upphäver fastan, är barmhärtigheten frukten av det offer som behagar Gud. Därför ber vi i dagens morgonbön:

Befria oss från all egenkärlek så att vi lever och andas i din barmhärtighet, och i frid tjänar varandra med tillgivenhet och ömsesidig aktning.

 

 

 

 

Comments are closed.