Profetens legitimitet

 

Profeternas profet i Israel är Mose: laggivare, mystiker, medlare, förebedjare. Men framför allt profet.

Ensamheten rustade honom för uppgiften. Befriade honom från den fåfänga lusten att vägleda andra. Hans enda legitimitet, efter fyrtio år i öknen, var hans fördolda liv med Gud. I honom skulle orden i dagens evangelium uppfyllas och bli ett mönster för alla profeter: ”det är inte ni som talar utan er Faders Ande talar genom er.” (Matt 10:20)

Från Mose och framåt är profeternas roll är att återge folket dess andliga gehör. De ger oss tillräckligt ljus för att vi ska kunna ta nästa steg.

 

 

Comments are closed.