Strandens doxologi

 

Den frihet Gud leder folket in i får en fullödig manifestation i den profetiska lovsång Mose och hans syster Mirjam leder folket i på Röda havets andra strand.

Profetia och doxologi – lovprisning – hör samman. ”Om profetian skiljs från doxologin, kommer den antingen att förvittra eller reduceras till ideologi”, skriver Walter Bruggeman.

De sånger vi sjunger berättar om de liv vi lever. Det är sången i gudstjänsten, inte de böcker vi skriver om tron, som avslöjar den teologi – eller brist på teologi – som är rådande  i kyrkan.

 

 

Comments are closed.