Lika omfamnar lika

 

Vi läser just nu om budorden som Gud gav Israel på berget (2 Mos 20).

Buden antyder igenkänning. Lika känner lika, och är känd. Lika omfamnar lika, och är omfamnad. Det är det heliga i oss som känner den Helige. Det är Guds kärlek i oss som gör kärleken möjlig.

Genom budet att älska förverkligar Israel sin sanna identitet som ett folk som lever av och genom och för Guds gränslösa kärlek. Det är denna längtansfyllda dimension som gjort att Salomos Höga visa med sina kärleksdikter har kunnat läsas som en text om förhållandet mellan Gud och Israel, och senare mellan Kristus och kyrkan.

 

 

Comments are closed.