Tack gode Gud för maten

 

I bordsbönen levandegörs sambandet mellan vår tro och det sätt på vilket vi tar emot vår mat. Insikten om att det vi äter är oss givet av Gud är grundläggande i Bibelns värld. ”På denna insikt grundas alla annan religiös kunskap”, konstaterar teologen Ellen Davis.

Därför är det ingen tillfällighet att den första kristna gemenskapen beskrivs som en måltidsgemenskap: ”i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje.” (Apg 2:46)

Kyrkans gudstjänst kom från början att formas omkring den måltid som sammanfattar den kristna tron och som samtidigt är en inbjudan att låta varje måltid – och därmed hela livet – vara en plats där Kristus genom sin oavbrutna närvaro förvandlar oss.

 

 

Comments are closed.