Marias gömställe

 

I dag inleds den fjärde av kyrkoårets fastetider, Gudsmodersfastan, som i stort sett endast iakttas i den östliga kyrkan. Den pågår i två veckor, fram till firandet av Herrens moders insomnande den 15 augusti.

Under årets Gudsmodersfasta ska vi reflektera över vad som sägs om Maria i Lukasevangeliet kapitel två, vers nitton: Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Orden beskriver Marias reaktion på de händelser som utspelar sig efter att hon fött sin son, Jesus, till världen.

Denna bibelvers är grundläggande för en kontemplativ livshållning: att gömma det man sett i hjärtat, inte för att behålla det för sig själv men för att få tid att begrunda det.

 

 

Comments are closed.