Synergism

 

”Är jag inte fri”, frågar aposteln Paulus i dagens epistel. På annat ställe heter det: ”Missbruka inte er frihet till att göra det onda.” (1 Petr 2:16)

Det som börjar med en tanke formar våra liv. Paulus påminner om att vår förvandling sker ”genom förnyelsen av era tankar”. (Rom 12:2) Liksom att det finns en och annan tanke som vi behöver göra till ”en lydig fånge hos Kristus”. (2 Kor 10:5)

Båda orden talar om en synergism: människa och Gud samverkar. Även när vi har fastnat i destruktiva vanor är vi fria att göra något åt det. Men vi behöver Guds hjälp. För varje litet steg vi tar, bistår Anden med energi som stärker vår frihet så att vi kan ta ännu ett steg.

 

 

Comments are closed.