Bokbålet

 

Ur dagens gammaltestamentliga läsning från Jeremia 36:

Vintern år 605 f Kr genomförs historiens första bokbål när den cyniske kung Jojakim sällar sig till de politiska makthavare som kränkt det fria ordet. Bläcket har knappt hunnit torka i bokrullen med Jeremias profetior när den läses upp för kungen. Innehållet är sprängstoff. Men efter bara ett par meningar rycker kungen bokrullen ur läsarens hand, tar fram sin fickkniv, börjar skära sönder pergamentrullen och kastar hånfullt strimlorna i kolelden för att få upp värmen i sitt vinterpalats.

Bara några mil bort står den babyloniska armén. På slätten vid Medelhavet har den brutale Nebukadnessar precis rakat hjässan av Gaza och förintat Ashkelon. I Jerusalem, utanför kungens palats, ropar folket till Gud om förbarmande.

I en judisk midrash heter det att Gud ville omintetgöra världen på grund av Jojakim, men när han såg på människorna som i sin förfäran bad och fastade i vinterkylan mildrades hans vrede.

 

 

Comments are closed.