När vi faller reser han oss upp

 

Jesus kräver varken tro eller dygd för att inleda en relation med oss. Därför kunde svindlaren Matteus bli en evangelist och Jesu Kristi apostel?

Han som själv är trons hela innehåll räcker oss sin hand och säger: Gå med mig, lev med mig, se på mig. I hans närhet börjar tron växa. Så börjar förvandlingen. Inte genom att vi lägger oss till med nya beteenden, utan genom att vi delar livet med Kristus.

Och ”när vi faller reser han oss upp, och upphör aldrig att göra allt för att leda oss till himlen och skänka oss det kommande riket”, som det heter i den eukaristiska bönen i Chrysostomosliturgin.

 

 

Comments are closed.