De heligas samfund

 

Allhelgonafesten, firad sedan år 835 för att ingen martyr skulle vara bortglömd, har aldrig varit mer aktuell. Denna högtid helar hjärtat från ensamhet och isolering. Vi påminns om att vi är del av en gemenskap ämnad för liv utan slut.

När Bibeln tecknar en biografi över de heliga som gått in i himlen heter det att vi är ”omgivna av en sådan sky av vittnen”. Det faktum att vi inte bara lever inför Gud utan också ”inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats” (Heb 12:23), sporrar oss att hålla ut i vårt livslopp.

 

 

Comments are closed.