Evangeliets udd

 

I en värld där vi angriper och angrips öppnar evangeliet en annan väg. Först när människan varken är offer eller skarprättare finns ingen grund för hämndens ethos.

Evangeliets udd: älska era fiender och be för dem som förföljer er.

 

Comments are closed.