Den svåra makten

 

De senaste två veckorna har vi uppehållet oss i profeten Daniels bok i den gammaltestamentliga läsningen i vårt lektionarium. Händelserna utspelar sig i Babylon på 500-talet f Kr, efter Jerusalems förstörelse och det judiska folkets exil.

Ett av bokens teman är hur ytterligt svår makten är att bära. Efter allt han varit med om kan det tyckas förvånande att kung Nebukadnessar så lättvindigt lyckas skaka av sig de dyrbart förvärvade insikter han förkunnat i sin lovsång till Gud (kap 4). När utslaget till sist faller över Babylon är det därför hårt och skoningslöst. Och skälet är framför allt ett: barmhärtigheten har ersatts av ofattbar grymhet och en skamlös maktutövning.

Varje gång det sker insisterar profeterna: råstyrka och självhävdelse kommer att ställas till svars i den här världen.

 

Comments are closed.