En osäkerhetens teologi

 

Det finns olika sätt att relatera till sin oro. Ett är att försöka undvika eller eliminera orsakerna till oron genom ökad säkerhet och kontroll. Att bygga murar mot det vi uppfattar hotfullt och skrämmande. Att beväpna och försäkra sig mot verkliga eller inbillade fiender.

Ett annat sätt är att utveckla vad Simone Campbell, medlem av Sisters of Social Service i USA, kallar en ”osäkerhetens teologi”. Det innebär att vi sluter fred med vår osäkerhet och accepterar det faktum att vi alla är mer sårbara än vi vill erkänna. Det okända, det ovissa, det som vi ogärna välkomnar kan frigöra en trons kraft och kreativitet i våra liv, när vi inte längre uppfattar det som hot mot våra föreställningar om hur livet bör vara.

Tron blir stark endast genom att leva med en grundläggande osäkerhet. Först när vi avstår från begäret att behärska och kontrollera liv och död kan vi nå en djupare förtröstan till Gud och det goda han har i beredskap för oss.

 

 

Comments are closed.