Låt den Rättfärdige strömma ned

 

Vi går nu mot advent, en tid på året när kyrkan sjunger i glädje och förväntan tillsammans med profeten Jesaja: Dugga, ni himlar, från ovan; ni skyar, låt den Rättfärdige strömma ned. (Vulgatas översättning)

Adventstiden levandegör, mer än under någon annan period på året, trons och kyrkans eskatologiska väsen. Det grekiska ordet eschaton har betydelsen det yttersta och används vanligen när vi talar om den yttersta tiden och händelserna däromkring. Men eschaton – eskatologin – är inte främst en lära om den yttersta tiden. Det är en dimension i tron. Kristendomens eskatologiska dimension är alltings fullbordan i den nya tidens, Guds rikes, slutliga genombrott.

Vi väntar nya himlar och en ny jord, utropade profeten Jesaja på kyrkoårets sista söndag, Kristus konungens dag. Denna förväntan fördjupas under adventstiden och är en kraftfull maning till kyrkan att i sina handling och sin gemenskap föregripa den rättvisa och rättfärdighet som profeterna företräder.

 

 

Comments are closed.