“En god kristen”

 

Under årets julfasta ska vi på denna plats reflektera över vårt förhållande till pengar och ägande. Vi ska därmed försöka utforska vad Thomas Merton kan ha menat när han i sin klassiska skrift Vägen till kontemplation (som i dagarna kommit i nyutgåva på Libris förlag) skriver: ”En människa kan inte vara en god kristen – alltså helig – om hon inte även är kommunist.” (Han talar då inte om en kommunism som nekar andra människor att ha ägodelar).

Vi ska ta hjälp av ett par böcker som utkommit under 2016. Den första har titeln An Other Kingdom – Departing from the Consumer Culture, och är skriven av Peter Block, Walter Brueggeman och John McKnight. Den andra, Money and Possessions, har enbart Brueggeman som författare och ingår i den förtjänstfulla serien Resources for the Use of Scripture in the Church. Boken har formen av ett bibelstudium där Brueggeman belyser sitt ämne genom en vandring från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, och han tillägnar denna volym sina två medförfattare i den tidigare nämnda boken.

Bibelns grundläggande tes i vårt ämne är att pengar och ägodelar är en gåva från Gud. ”Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader.” (Jak 1:17).

Genom att insistera på att allt vi äger är en gåva, inte prestation, underminerar Bibeln en svår frestelse: tron att vi gjort oss förtjänta av det vi har.

 

 

Comments are closed.