Kärnfrestelsen

 

Bibelns berättelse om ”Adamsmänniskan” länkar samman två olika förhållanden. Till att börja med handlar den om lusten i sinnlig njutning. Frukten var njutbar. Attraktionen ökade dessutom genom att frukten var förbjuden. Men attraktionen i sig var inte förbjuden. Att attraheras av sinnliga ting är naturligt – inte syndfullt!

Men berättelsen handlar också om begäret att överskrida sina begränsningar. Detta är själva kärnfrestelsen: att överskrida sitt jag genom att lägga beslag på det som inte tillhör mig i tron att det ger nya livsmöjligheter. Adamsmänniskan vill inte acceptera sina gudagivna begränsningar.

 

 

Comments are closed.