Vår första omvändelse

 

Trettondedagsafton är i ortodox tradition en sträng fastedag, förberedelsen inför den stora ljus- och vattenfesten som i öst kallas Theofania och i väst Epifania.

Lev Gillet, som skrivit en rad böcker under pseudonymen En munk från Östkyrkan, liknar Epifania vid vår ”första omvändelse”, i betydelsen själens första medvetna möte med sin Frälsare. Det svarar mot den stund när vi tar emot Jesus som vår mästare och vän och fattar beslutet att följa honom.

Påsken motsvarar den andra omvändelsen. Konfronterade med Kristi kors som uppenbarar vad slags död och liv en Jesu lärjunge är kallad till, ger vi oss nu åt honom i en djupare överlåtelse för att han skall forma oss till sin likhet.

Pingst, säger Lev Gillet, är den tredje omvändelsen, dopet i Ande och eld, som utgör porten till den livsförvandlande föreningen med Gud, som får hans bild att framträda i oss.

 

 

Comments are closed.