Den radikala vilan

 

Läsningen från Hebreerbrevet hör varje år till fastan. Här målas en Kristusikon som har drag av Bibelns båda delar, det första och det andra testamentet. Författaren låter oss se hur Ordet som blev kött är närvarande överallt i det hebreiska Bibeln.

I det fjärde kapitlet möter vi talet om ”att gå in i Guds vila” (Hebr 4:10). Denna vila har tre sidor: sabbatdsdagen när Gud vilar från sitt verk; folkets vila när de efter ökenvandringen kommit till ro i löftets land; himmelrikets vila – det rike som har en utpost i våra hjärtan.

”Landet där tankarna kommer till ro”, som Isak Syriern kallar det, är aldrig långt borta. Vi kan när som helst träda in i Guds vila. Fastan är en tid att finna ingången.

 

 

Comments are closed.