Vems agenda?

 

Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. (Jes 55:8)

Dessa ord ur Jesajaboken är riktade till en trons gemenskap i exil i Babylon på 500-talet f Kr. Den första uppgivenheten riskerade för dessa människor att övergå i acceptans, en framtid i imperiet med dess vanor och värderingar. Man såg ingen väg ut, och kunde lika gärna anpassa sina planer till Babylons löften om välstånd. Men den mättnad imperiet skänkte efterlämnade ingen glädje.

Nu säger profeten: Babylons njutningslystnad och trygghet är inte för er. Det finns en annan väg, ett alternativ som ni inte kunnat förutsäga eller föreställa er. En väg där ni tar värvning för en annan framtid och ett annat liv i den här världen, dolt för er, men i Guds närhet. Den vägen har ni inte kontroll över. Den förutsätter att ni litar på Guds agenda mer än på imperiets.

 

 

Comments are closed.