Vad handlar fastan egentligen om?

 

Fastan är i många traditioner en tid för bot och bikt. Det har sin plats, men är inte vad fastan primärt handlar om. Vandringen mot påsken är en vandring mot Guds framtid. Hur kan vi ta steg mot denna nya framtid så att våra liv inte längre definieras av vad som varit eller distraheras av vad vi håller kärt och fruktar i det som är?

Kan vi lita på Guds löften om en ny framtid? Om vi vill ha en verifikation finner vi den inte hos nyateisterna som reducerar tillvaron till förnuftiga argument där allt enkelt låter sig bortförklaras, inte heller hos fundamentalisterna som har Gud i en liten ask där det inte finns rum för oförklarliga gåvor.

Guds löften om en annan värld och ett annat liv verifieras framför allt bland dem som i sina dagliga liv lever ut sin tillit till Gud: de ger sin uppmärksamhet åt dem som diskvalificeras av marknadssamhället; de ger sin tid åt andra trots att de önskat att få ha tid för sig själva; de arbetar outtröttligt för fred och försoning i sin närhet. I en kultur där girighet, våld och missunnsamhet så ofta sätter agendan, är deras liv helt enkelt en berättelse om påsken: en framtid där rättfärdighet, frid och glädje utgör den nya dagordningen.

 

 

Comments are closed.