När rädslan ger upp

 

… så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. (Jer 23:4)

Dessa ord ur dagen läsning från Jeremiaboken sätter fingret på den skillnad som dopet gör i en människas liv: rädslan ger upp. När den helige Ande besöker våra liv – våra kroppar, vår fantasi, våra pengar – släpper behovet att kontrollera, dominera, ackumulera. Guds frihet är mer än något annat en frihet från ängslan. Den som inte längre drivs av rädsla öppnar sig för andra människor.

Medan ängslan får en människa att hålla hårt om livet, och därmed hålla borta dem som upplevs hotfulla, har den orädde lagt ner sina försvar. Hon möter sin omgivning med generositet och öppenhet, hennes handlingar formas av medkänsla medan den ängslige inte ser någon annan än sig själv.

Den orädda människan ber sin morgonbön, fyller sin dag med omsorg och gläder sig i tacksamhet när kvällen kommer, medan den ängslige lever med oavbruten oro och otillfredsställelse. Därför säger ”han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig Israel: Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min.” (Jes 43:1)

Rädslan släpper sitt tag när vi förstår vem vi tillhör!

 

 

Comments are closed.