Trons ikonostas

 

Varje gång Gud talar uppstår en dialog inom oss. Den ena rösten säger: ”Kan du föreställa dig…” Den andra rösten säger: ”Ja, men…”

I trons dialog talar den röst som vill ”ge oss visshet om det vi inte kan se” (Heb 11:1). Kan du föreställa dig liv på andra sidan döden? I denna dialog hörs också våra invändningar: Ja, men…

Mot våra invändningar, som alltför ofta vinner, tar vårt lektionarium i dag med oss till trons stora ikonostas i Hebreerbrevets elfte kapitel. Vi betraktar Abel, Henok, Noa, Abraham. Minnet av och vördnaden för dem som till sista andetaget levt sina liv i tron att världen har formats genom ett ord från Gud tröstar – och utmanar. Kan Gud också i mitt liv skapa något nytt ur det som inte finns? Något som inte bygger på vad jag planerar, projekterar, implementerar?

Isak var inte vilket mirakel som helst. Det öppnade för oanade möjligheter. Men med löftets son följde också en kallelse till ett liv som var allt annat än konventionellt: ekonomiskt, politiskt, religiöst, intellektuellt.

 

 

Comments are closed.