Time in Babylon

 

Time in Babylon sjunger Emmylou Harris i en av sångerna på albumet Stumble into Grace. Lyriken utgör en reflexion över den tilltagande känslan av platslöshet hos många människor. Precis som för judarna i exilen på 500-talet före Kristus representerar Babylon ett slags fångenskap. Men det är en ofrihet som inte alltid är enkel att genomskåda.

Babylon är i sångens lyrik ett kodnamn för en kultur hängiven nyttan och profiten, förhäxad av marknadens magi, av teknologi, krass kommersialism och militär styrka. Ett samhälle där sårbara människor och miljöer exploateras av de privilegierade och där silikonindustrins anspråk på att till sist operera bort själva döden representerar den yttersta förhävelsen.

Ingen av oss undkommer Babylon. Oavsett var vi bor eller befinner oss – vi är redan där. Men även i Babylon är det möjligt att bevara sin frihet och förbli trogen den plats man kommer från och är på väg tillbaka till – på samma sätt som man kan anpassa sig, mista sin frihet och bli en platslös människa.

 

 

Comments are closed.