Det goda gömstället

 

Man sa om den helige Franciskus av Assisi: ”Än höll han sig dold i ensamhet, än hängav han sig fromt åt att återuppbygga kyrkor.” I johannesevangeliets sjätte kapitel, där vi just nu befinner oss i vårt lektionarium, heter det om Jesus efter att han mött en folkskara på över femtusen personer och byggt upp deras tro: Han drog sig undan till berget igen i ensamhet. (Joh 6:15)

Igen. Hans liv var denna ständiga pendelrörelse mellan aktiv verksamhet och tid i det fördolda. Thomas a Kempis skriver: ”Ingen framträder inför andra med trygghet om han inte gärna håller sig i det fördolda. Ingen talar med säkerhet om han inte gärna iakttar tystnad.”

Det fördoldas hemlighet? Profeten Jesaja svarar i dagens första läsning: Jag ger dig skatter, dolda i mörkret, gömda rikedomar, för att du skall inse att jag är Herren… (Jes 45:3).

 

 

Comments are closed.