Det förutsättningslösa lyssnandet

 

Ge mig ett uppmärksamt öra, så att jag lyssnar efter din röst, ber vi i dagens första tidebön. Gud är inte sen att svara. I dagens läsning från Jesajaboken heter det: Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis.

Lyssnandet är lärjungens livshållning och shema dekalogens första ord: Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.

Grundläggande i varje dialog är det fördomsfria lyssnandet till den andre. Innan vi börjar reflektera över vad vi hör, behöver vi aktivt och uppmärksamt lyssna. I vår bibelläsning innebär det att vi avstår från att sortera bland det vi läser, och även gör oss mödan att lyssna till sådant som kan kännas främmande och krävande. Med Enzo Bianchis ord: ”När vi läser behöver vi lägga alla förutfattade meningar åt sidan och tillåta oss att i lydnad föras dit Anden vill leda oss.”

 

 

Comments are closed.