Livgivande för tron

 

Väl medveten om att tron inte är en självklar­het, säger Paulus: ”Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.” Och i dagens epistelläsning uppmuntrar han de troende att inte tappa modet i mötet med lidandet (Ef 3:13)

Tron är en levande beståndsdel i en människas liv och behöver näring för att bevaras. För att inte torka ut behöver den vatten – ”Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten”, säger profeten i dagens läsning – och för att inte svälta behöver den bröd. Inte minst förnyas tron i mötet med dess vittnen.

Att läsa eller lyssna till det dagliga synaxariet – det tar inte mer än 3-4 minuter – är inte bara bildande, det är livgivande. Som när vi hör om Pietro di Morrone i dag! Inte underligt att det heter: ”se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.” (Heb 13:7)

 

 

Comments are closed.