De fyra orden

 

Fyra ord ur Johannesevangeliet sammanfattar den djupt personliga innebörden av allt det som skett genom Kristi påsk och Andens pingst: hos er för alltid (Joh 14:6). Härefter ingen övergivenhet, ingen ensamhet, ingen bortglömdhet.

Jo, vi utbrister fortfarande ibland med Marta: ”Herre, om du hade varit här…” (Joh 11:21) Som om Gud hade gett sig ut på resa och varit frånvarande när livets hårda slag drabbat oss.

Men han är hos oss för alltid. Förföljelse och martyrium möter den unga kyrkan omedelbart efter pingsten – men Gud var hos dem ”för alltid”. Det faktum att de litade på Närvaron utestängde inte prövningen och döden. Men det utestängde det som är värre än döden – dysterheten, vankelmodet, självömkan, förtvivlan – och som kan övermanna oss när tanken börjar få fäste att Gud inte är med oss.

 

 

Comments are closed.