Klostrets rangordning

 

Klosterfadern Benedikt är noga med att betona att det omgivande samhällets särbehandling inte får finnas i klostret. Det gäller även de gäster som kommer till klostret. I regeln framhålls hur alla gäster ska tas emot som Kristus själv: “alla ska visas tillbörlig heder”. Dock finns ett annat slag av rangordning. De i vilka Kristus på ett särskilt sätt igenkänns ska visas “särskilt samvetsgrann omsorg”.

Bland dessa hör pilgrimer och fattiga. Ingmar Svanteson skriver i sin kommentar till Benedikts regel att ”pil­grimer och fattiga är kategorier med vilka Kristus i evangeliet särskilt iden­ti­fie­rat sig”, och antyder att pilgrimer, peregrini, mycket väl även kan syfta på flyktingar.

Det generösa välkomnandet av den som inte har möjlighet att bjuda igen kom tidigt att bli det mest utmärkande draget i den kristna gästfriheten. Det speglar Guds egen gästfrihet, det frikostiga välkomnandet av den som inte gjort sig förtjänt av det.

 

 

Comments are closed.