En fredsmäklande handling

 

I den bibliska kulturen innebär gästfrihet att dela måltid. Och då inte bara med dem som är ens vänner. Jesu ord om att älska sina fiender – evangeliets udd – gestaltas i Andra Kungaboken i en dråplig profetisk komedi när Israels plåga bjuds på ett ymnigt kalas.

Tvärtemot all dåtida praxis uppmanar profeten Elisa sin Israels kung att bjuda den besegrade fienden på en festmåltid. Det var minst sagt uppseendeväckande. En gästfrihet av det slag som nu visas var i den antika kulturen en social akt som markerade ett nytt förhållande mellan två parter. Den som tidigare varit utanför är nu innanför. Och eftersom festen är påbjuden av gudsmannen, är den egentlige värden vid måltiden ingen mindre än Gud själv.

Att ge sin ovän att äta kan vara en radikal, fredsmäklande handling.

 

 

Comments are closed.